Kvarnvingen 5 & 11 © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use

Styrelsen

 

Ordförande:Björn Åslund Kassör: Eva Bergdahl

Sekreterare: Kerstin Wadle

Ledamöter:

Julia Ekerot 

Ingvar Nordstedt

Titti Goldschmidt

Suppleanter:

Niklas Spångberg

Lotta Davidson-Bask

Kontakt:

styrelsen@kvarnvingen.se

Web:

www.Kvarnvingen.se

 

En liten förening kräver en del engagemang av de boende och styrelsearbete är en sån sak. Du som är intresserad av att hjälpa till i styrelsen hör av dig till oss via mail eller ännu hellre knacka på hos någon av oss.

 

 

Styrelsen

 

Ordförande: Björn Åslund, 0709666306

Kassör: Eva Bergdahl

Sekreterare: Kerstin Wadle

Ledamot: Julia Ekerot

Ledamot: Titti Goldschmidt

Ledamot: Ingvar Nordstedt

Suppleant: Niklas Spångberg

Suppleant: Lotta Davidson-Bask

Kontakt: styrelsen@kvarnvingen.se

Web:

www.Kvarnvingen.se